Konsultointi

Konsultointi turvallisuustekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa loppukäyttäjän kannalta

- Automaattiset paloilmoitin- ja sammutuslaitteet sekä niiden oheiskytkennät
- Em. järjestelmien paikantamiskaaviot, kartat ja oheismerkinnät loppukäyttäjän kannalta
  (sähköisessä muodossa PDF -versiona sekä A3 väritulosteina)
- Palo-osastointi, palo-ovet
- Savunpoistolaitteet
- Alkusammutuskaluston hankinta: pikapalopostit, vaahtosammuttimet, jauhesammuttimet, hiilidioksidisammuttimet, sammutuskärryt yms.
- Turva- ja merkkivalaistus, poistumisopasteet ja kartat
- Kemikaalien varastointi
- Yritysten varautuminen kemikaalivahinkoihin, yhteistyö pelastusviranomaisen kanssa


Ota Yhteyttä!

Copyright © 2019. All Rights Reserved.