Paloturvallisuuskoulutus

* AS 1 alkusammutuskurssit (n. tunti teoriaa ja tunti harjoituksia)

- tulipalon kehittyminen
- erilaiset alkusammutusvälineet (sammutuspeite, pikapaloposti, jauhesammutin, vaahtosammutin)
- toiminta tulipalotilanteessa
- harjoituksia kiinteistössä sekä alkusammutusvälineillä
- käytössämme ovat nykyaikaiset ympäristöystävälliset nestekaasulaitteet
- koulutustilaisuudet voidaan räätälöidä kohderyhmän tarpeiden mukaan

 

* Yritysten ja kiinteistöjen paloturvallisuuskoulutus räätälöitynä kohteen mukaan (2-8 tuntia)

- osa koulutuksesta voi olla AS 1 alkusammutuskurssin sisältö, jonka lisäksi muu ohjelma räätälöidään kiinteistön turvallisuustekniikan, toiminnan ja henkilöstön tarpeiden mukaan
- pelastuslaitoksen ja ensihoidon toimintavalmius ko. kohteeseen
- automaattinen paloilmoitin tai palovaroitinjärjestelmä sekä sammutusjärjestelmät
- alkusammutusvälineet
- palo-osastointi, poistumisreitit ja kokoontumispaikat
- savunpoistojärjestelmät, ilmanvaihdon hätäpysäytys, kuulutusjärjestelmät ym. turvallisuustekniikka
- pelastussuunnitelma, turvallisuusorganisaatio
- riskianalyysi, toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
- vaaralliset aineet ja kemikaalit
- turvallisuuskävely
- harjoituksia autommaattisen paloilmoittimen hälyttäessä
- poistumisharjoitus
- raportit ja kehitysehdotukset asiakkaalle koulutustilaisuksien pohjalta

Copyright © 2019. All Rights Reserved.